Szkoła Podstawowa w Sulmicach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Sulmice, Sulmice 12, tel: 846213693,