Szkoła Podstawowa w Stróży

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Stróża-Kolonia, Akacjowa 2A, tel: 818211325, www.szkolastroza.pl