Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat biłgorajski

Stary Bidaczów, 42, tel: 846894050,