Szkoła Podstawowa w Spiczynie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łęczyński

Spiczyn, 8, tel: 817578294,