Szkoła Podstawowa w Sosnówce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Sosnówka, 117, tel: 833793016, www.spsosnowka.superszkolna.pl