Szkoła Podstawowa w Sobolach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Sobole, Sobole 69c, tel: 833518056, comenius-sobole.eu