Szkoła Podstawowa w Sobieszynie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat rycki

Sobieszyn, - 4, tel: 818667136, www.zso-sobieszyn.pl