Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat świdnicki

Siostrzytów, 97, tel: 815850032, spsiostrzytow.edupage.org