Szkoła Podstawowa w Sielcu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Sielec, Sielec 141, tel: 825676366, www.spsielec.lsos.pl