Szkoła Podstawowa w Serokomli

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Serokomla, Warszawska 28, tel: 257554509, www.zsserokomla.edupage.org