Szkoła Podstawowa w Sarnowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Sarnów, 0 19B, tel: 257962870, www.spsarnow.pl