Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubartowski

Samoklęski, 6, tel: 818529413, www.spsamokleski.pl