Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Rudka Kozłowiecka, 30B, tel: 817561761, www.spfrudka.edupage.org