Szkoła Podstawowa w Pniówku

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Pniówek, 133, tel: 846167039, www.sppniowek.edupage.org