Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat puławski

Piotrowice, 107, tel: 815037004,