Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Paszki Duże, 39, tel: 833529412,