Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Niedzieliska, Niedzieliska 111, tel: 846273622, www.spniedzieliska.weebly.com