Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Kościelnej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Niedrzwica Kościelna, Lipowa 26, tel: 815116301, www.zskoscielna.niedrzwicaduza.pl