Szkoła Podstawowa w Nasutowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Nasutów, Nasutów 209A 209A, tel: 817566475, nasutowszkola.edupage.org