SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSŁOWIE

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Mysłów, 0 116A, tel: 257542612, www.gimnazjummyslow.pl