Szkoła Podstawowa w Motwicy

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Motwica, 40, tel: 833793001, www.motwica.pl