Szkoła Podstawowa w Milanowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat parczewski

Milanów, Szkolna 12, tel: 833567197,