Szkoła Podstawowa w Michalowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat tomaszowski

Michalów, - 117, tel: 846633242, michalow.neostrada.pl

Szkoła Podstawowa w Michalowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Michalów, Osiedlowa 11, tel: 846821596, www.zsmichalow.edupage.eu