Szkoła Podstawowa w Marianówce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Marianówka, 140, tel: 818212040,