Szkoła Podstawowa w Malinówce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łęczyński

Malinówka, 62, tel: 825677093,