Szkoła Podstawowa w Lisiowólce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Lisiowólka, 74a, tel: 833532355,