Szkoła Podstawowa w Leszczance

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Leszczanka, 73, tel: 257963312,