Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Łabuńki Pierwsze, 178, tel: 846162202, http://szkola.interklasa.pl/sp_labunki/