Szkoła Podstawowa w Łabuniach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Łabunie, Zamojska 1, tel: 846113058, www.splabunie.szkolnastrona.pl