Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Krężnica Jara, 321, tel: 815119125,