Szkoła Podstawowa w Kotlicach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Kotlice, Kotlice 190, tel: 846610124, www.spkotlice.szkolnastrona.pl