Szkoła Podstawowa w Kopyłowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat hrubieszowski

Kopyłów, 14, tel: 846515326, http://sp-kopylow.ucoz.pl