Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Sitno, 51, tel: 846112322,