Szkoła Podstawowa w Kolembrodach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Kolembrody, 60, tel: 833539000, www.kolembrody.pl