Szkoła Podstawowa w Kodeńcu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat parczewski

Kodeniec, Kodeniec 71, tel: 833559009, www.kodeniec.szkolna.net