Szkoła Podstawowa w Kocku

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubartowski

Kock, Przechodnia 11, tel: 818591065, www.gim_kockwebaprk.pl