Szkoła Podstawowa w kłodnicy Dolnej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Kłodnica Dolna, Kłodnica Dolna 117, tel: 815111209, spklodnica.szkolnastrona.pl