Szkoła Podstawowa w Kawęczynie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat rycki

Kawęczyn, Kawęczyn 4, tel: 257543676, www.kaweczyn.szkolna.net