Szkoła Podstawowa w Kamieniu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat opolski

Piotrawin, 116, tel: 818280166, www.sp-kamien.pl