Szkoła Podstawowa w Jedlance

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Jedlanka, Warszawska 13, tel: 256405826, www.zojedlanka.stoczeklukowski.pl