Szkoła Podstawowa w Hubinku

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat tomaszowski

Hubinek, 19, tel: 846616042,