Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Hrud, Hrud 33, tel: 833441734, www.hrud.tau.pl