Szkoła Podstawowa w Horyszowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Horyszów, 6, tel: 846180533,