Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Grabowiec, Wojsławska 1, tel: 846512417, www.grabowiec.edu.pl

Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Grabowiec, 35, tel: 833722607,