Szkoła Podstawowa w Grabanowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Grabanów, 49A, tel: 833420118, www.grabanow.tau.pl