Szkoła Podstawowa w Gorajcu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Gorajec-Stara Wieś, 114, tel: 846818560, szkola.gorajec.pl