Szkoła Podstawowa w Dubience

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Dubienka, 3 Maja 4, tel: 825668015, gzsdubienka.szkolnastrona.pl