Szkoła Podstawowa w Dubie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Dub, 62, tel: 846153309,