Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat parczewski

Dębowa Kłoda, 2, tel: 833557409, www.gmdebowa.pl