Szkoła Podstawowa w Dębinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Dębina, 20, tel: 846800104,